Какво означава да поемеш отговорност?

За нас всичко започна с качествени продукти. И все още е така. Защото TENA винаги се е грижела за хората. Като подобрява техния живот и им помага да живеят с достойнство и увереност. Това не се променя.

Но това винаги е означавало и да сте готови също и да учите. И докато придобивахме по-дълбоко разбиране за връзката помежду самите нас и с околната среда, нашата дефиниция за грижа също се задълбочи. Като това ни принуждава да се грижим не само за хората, но и за планетата. Днес ние сме ангажирани с този по-голям обхват на отговорност и отдадени, както винаги до сега, да оставим по-добра следа.

Имаме план за бъдещето с нашата програма TENA Protects.

От 2008 г. предприемаме стъпки, за да направим всеки продукт на TENA по-устойчив. Преминаване към 100% възобновяема електроенергия във всички наши фабрики. Намаляване на въглеродния отпечатък на нашите продукти и услуги с 50% до 2030 г. Стъпка по стъпка, за да оставим по-добър отпечатък върху планетата.

Това е преодоляване на бариерите пред благополучието.

Подобно на другите марки от семейството на Essity, мисията на TENA е да помогне на хората да живеят по-щастлив и пълноценен живот. Много от последните ни иновации - като силно абсорбиращите TENA Flex, удобните и по-тънки панталони TENA Pants и TENA Slip и TENA Comfort с ConfioAir - не само повишиха хигиенните и здравни стандарти за милиони потребители и за хората, които се грижат за онези, който инконтиненцията засяга, но и направиха така че същевременно да намалява въздействието върху климатa*.
 
Ние работим усилено за повишаване на осведомеността, подобряване на предоставянето на грижи и водене на диалози на високо ниво по целия свят. Ние споделяме знанията си в областта на хигиената и здравето, като образоваме младите хора и насърчаваме отворен диалог за инконтиненцията, разрушавайки стигмата, която тя често носи. 
 
 
* Резултати за 2008–2015 г: 13% за TENA Flex, 23% за TENA Pants, 15% за TENA Slip и 19% за TENA Comfort

TENA Identifi

Нова технология за грижи, базирани на доказателства, с 56 кг по-малко отпадъци годишно.

Снимка на защитно еднократно бельо TENA Identifi

TENA Решения

Партньорство с домове за грижи за подобрено качество на грижите и 31% по-малко отпадъци.

Медицинска сестра и възрастна жена се разхождат навън

Това намалява нашия отпечатък при всяко представяне на нов продукт.

В крайна сметка ние знаем, че страхотните продукти не са достатъчни. Поемането на отговорност за планетата, както и за хората, означава намаляване на въздействието върху околната среда и реален принос за устойчив свят.
 
Нашата работа за изпълнение на целите на ООН за устойчиво развитие е в съответствие с тази отговорност. Една от тях е Цел 12, Отговорно производство и потребление, където можем да допринесем чрез подобряване на ефективността на ресурсите с цел намаляване на въглеродния отпечатък. И вече постигнахме значителен напредък. От 2008 г. намалихме отпечатъка на нашите продукти с 11 - 33% и сме на път да постигнем или надхвърлим целта си от 50% до 2030 година. 

Това е да се прави повече с по-малко.

В TENA непрекъснато откриваме и иновираме. Намираме нови начини да подобрим живота на хората, като същевременно подобряваме и екологичния отпечатък на нашите продукти.
 
Това означава да се използват изключителни материали, да се въвеждат по-интелигентни дизайни и да правим всичко това, докато използваме по-малко енергия, която идва от изкопаеми горива. Всъщност следващата ни стъпка е преминаването към възобновяема електроенергия на всеки от нашите производствени обекти, като започнем от европейските.
Ето още няколко цели, които се стремим да постигнем до 2030 г.:
 
  • Ще намалим въглеродния отпечатък на нашите продукти наполовина. 
  • Ще намалим с 18% въглеродните емисии в нашите суровини, транспорт и отпадъци. 
  • Половината от всичките ни иновации ще бъдат природни иновации.
  • 100% от производствените мощности на Essity ще превръщат всички отпадъци в полезни материали или енергия.

Това подпомага за изграждането на кръгово общество.

Искаме да проектираме продукти и услуги за общество, в което по-малко отива за отпадъци, а повече се рециклира и използва повторно. Това е амбициозна цел и за да я постигнем, ще ни трябва креативно мислене и изцяло нови бизнес модели и партньорства.
 
Вече имаме начален старт. Например, нашата компания беше една от първите 300, които подписаха „A line in the sand“ - глобален ангажимент за премахване на замърсяването с пластмаса при източника. Спазването на този ангажимент означава, че непрекъснато работим за целта си от 100% рециклируеми опаковки, направени от 85% възобновяеми или рециклирани материали до 2025 г, и преобразуването на отпадъците от всички наши производствени обекти в суровини и енергия до 2030 г. 
Ето как се справяме досега.
 
  • Постигнахме степен на възстановяване от 63% в производствените обекти на Essity до края на 2019 г. 
  • Услугата TENA Solutions отбеляза намаляване на нивата на отпадъци с до 30%. 
  • 79% от суровините на основата на свежи дървесни влакна в продуктите и опаковките на Essity през 2019 г. са сертифицирани като FSC® или PEFCTM. 

Това окуражава съзнателните потребители.

Всички знаем, че трябва да променим навиците си на потребление, за да намалим собствения си въглероден отпечатък. Но много хора смятат, че компаниите, произвеждащи потребителски продукти, също трябва да носят част от тази отговорност. 
Съгласни сме. Когато използвате продуктите на TENA, тази част от Вашия отпечатък става наша отговорност. Нашата задача е да Ви помогнем да водите живот с по-ниски въглеродни емисии, без да се налага да жертвате собственото си здраве или това на Вашите близки. 
 
И се доближаваме до това. Като понижаваме нашия отпечатък, и Вашия, стъпка по стъпка. 

Сега продуктите на TENA са по-прозрачни от всякога.

Направихме информацията за въглеродния отпечатък на продуктите на TENA достъпна за всеки, заедно с разбивка на техните съставки.

Рентгенов изглед на подложка за инконтиненция, показващ отблизо влакната в абсорбиращия й център

Essity - Водеща компания за продукти за хигиена и здраве

Essity е водеща световна компания за продукти за хигиена и здраве. Ние сме посветени на подобряване на благополучието чрез нашите продукти и услуги. Essity премахва бариерите пред благополучието и допринася за здравословно, устойчиво и кръгово общество. Независимо че всяка от марките на Essity има своето собствено предназначение, ние всички работим заедно, за да постигнем амбициите за устойчивост на Essity: да подобряваме благополучието на хората всеки ден и да създаваме по-добри решения с по-малък отпечатък върху околната среда. Намерете повече информация на www.essity.com.