Политика за поверителност

(„Essity“ или „ние“ или „нас“) има сериозно отношение към поверителността на данните. Политиката за поверителност описва как Essity като контролер в смисъла на Общ регламент за защита на данните („ОРЗД“) и Наредбата за ePrivacy („наредба за ePrivacy“) събира и обработва личните данни и друга информация на потребителите.

1. Категории лични данни и цели на обработка

Метаданни
Можете да използвате нашия уебсайт или приложение, без да предоставяте каквито и да било лични данни за вас. В такъв случай, Essity ще събере само следните метаданни в резултат от Вашата употреба на сайта: 
Страница за справка, данни и време на достъп, обем на трансферирани данни, статут на трансфера, тип на уеб браузъра, IP адрес, операционна система и интерфейс, език и версия на софтуера на браузъра.
Вашият адрес IP адрес ще бъде използван да осигури Вашия достъп до нашия уебсайт или приложение. Когато IP адресът вече не е необходим за тази цел, ще съкратим Вашия IP адрес, като премахнем последната октава от Вашия IP адрес. Метаданните, включително съкратения IP адрес, ще бъдат използвани за подобряване на качеството и услугите на нашия уебсайт или приложение, като анализираме поведението на използване на нашите потребители.
 
Профил
Ако създадете профил на/в нашия уебсайт или приложение, може да бъдете помолени да предоставите лични данни относно вас, например: Име, пощенски адрес, имейл адрес, избрана парола, телефонен номер, данни за банкова сметка, данни за кредитна карта, адрес за фактуриране и доставка, интерес към определени продукти/услуги (доброволно), заявка за получаване на маркетинг имейли (доброволно). Essity обработва подобни лични данни за целите на предоставяне на нашите услуги към вас, за да ви достави маркетинг материали до степента, позволена от приложимия закон и да анализира Вашите интереси за маркетинг цели. 
 
Поръчки на продукти
Ако поръчате продукт през нашия уебсайт или приложение, Essity събира и обработва следните лични данни относно вас: Данни за профила ви, вид и количество на продукт, цена на покупка, дата на поръчка, статут на поръчка, връщания на продукти и заявки за грижа за клиента. Essity обработва такива лични данни с цел изпълняване на договорните отношения и поръчката на продукти, като осигурява услуги грижа за клиента, спазване на правните задължения, защита, установяване и упражняване на правни искове и специализиран маркетинг.
 
Лотарии:
Ако участвате в лотария, Essity събира и обработва следните лични данни относно вас: Име, пощенски адрес, дата на регистриране в лотарията, избор като победител, награда, отговор на анкета. Essity обработва такива лични данни за целите на провеждане на лотарията, информиране на победителя, доставяне на наградата на победителя, провеждане на събитието, и маркетинг. 
 
Здравни данни: 
Ако поръчате някои продукти, Essity може да събира и обработва също и информация относно Вашето здравно състояние, което се подразбира от поръчката на продукта. Здравните данни са чувствителни данни по смисъла на ОРЗД и Essity предприема всички необходими стъпки да защитава такива чувствителни данни според изискванията на закона. С Вашето съгласие, Essity събира и обработва Вашите здравни данни единствено с цел изпълняване на договорните отношения и поръчката на продукти, като осигурява услуги за грижа за клиента, спазване на правните задължения, защита, установяване и упражняване на правни искове и специализиран маркетинг. 

2. Трети страни

Прехвърляне към доставчици на услуги
Essity може да ангажира външни доставчици на услуги, които действат като обработчици на данни за Essity, за доставяне на определени услуги за Essity, например доставчици на уебсайт услуги, доставчици на маркетинг или доставчици на ИТ помощ. При доставката на такива услуги, доставчиците на външни услуги може да имат достъп до и/или да обработват Вашите лични данни.
Ние държим тези доставчици на външни услуги да прилагат и внедряват защита на сигурността, за да подсигурят поверителността и сигурността на Вашите лични данни. 
 
Други получатели
Essity може да прехвърли (в съответствие с приложимия закон за защита на данните) лични данни към агенции за прилагане на закона, правителствени органи, правни съветници, външни консултанти или бизнес партньори. В случай на корпоративно сливане или придобиване личните данни може да се прехвърлят към трети страни, които участват в сливането или придобиването.
 
Международни трансфери на лични данни
Личните данни, които събираме или получаваме относно вас, може да се прехвърлят и да се обработват от получатели, които се намират в или извън Европейското Икономическо пространство („ЕИП“). Държавите включват тези, изброени в http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, които предоставят адекватно ниво на защита на данни от гледна точка на европейския закон за защита на данните. Получателите в САЩ са частично сертифицирани в съответствие с Щита за личните данни между ЕС и САЩ и следователно са признати като предоставящи адекватно ниво на защита на данните от гледна точка на европейския закон за защита на данните. Други получатели може да се намират в други страни, които не осигуряват достатъчно ниво на защита на данните от гледна точка на европейското законодателство за защита на данните. Essity ще предприеме необходимите мерки да подсигури, че всички трансфери извън ЕИП са адекватно защитени в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните. По отношение на трансфери към държави, които не осигуряват адекватно ниво на защита на данните, ние основаваме трансфера върху подходящи защити, като стандартни клаузи за защита на данните, приети от Европейската комисия или от надзорен орган, одобрен ред на поведение, наред с обвързващи и задължителни за прилагане ангажименти на получателя, или одобрени механизми за сертифициране, наред с обвързващи и задължителни за прилагане ангажименти на получателя. Може да поискате копие на такива подходящи защити, като се свържете с нас, както е изложено в раздел 7 (Връзка с нас) по-долу.

3. Правно основание за обработката

Ние може да извършим обработката на Вашите лични данни на следното правно основание:
 
 • Вие сте дали Вашето съгласие за обработката на Вашите данни за една или повече специфични цели; 
 • Обработката е необходима за изпълнението на договор, в който сте страна или за предприемането на стъпки по Ваша молба преди влизането в договорни отношения;
 • Обработката е необходима за спазване на правно задължение, което ни засяга;
 • Обработката е необходима, за да запази Вашите жизненоважни интереси или тези на друго физическо лице;
 • Обработката е необходима за изпълнението на задача, изпълнена в обществен интерес или в процес на прилагане на официална власт, която ни е дадена;
 • Обработката е необходима за целите на правни интереси, преследвани от нас или от трета страна, освен когато такива интереси са надминати от Вашите интереси или фундаментални права и свободи, които налагат защита на личните данни, особено ако сте дете; 
 • Друго приложимо правно основание за обработка на данните, особено условия, изложени от законодателството на държава членка;
 
Ние може да извършим обработката на Вашите лични чувствителни данни на следното правно основание:
 
 • Вие сте дали Вашето изрично съгласие за обработката на Вашите лични чувствителни данни за една или повече специфични данни;
 • Обработката е необходима за целите на изпълнение на задълженията или упражняването на специфични права на Essity или на обекта на данните в сферата на наемането на персонал и социалните осигуровки и закона за социална защита;
 • Обработката се отнася до лични данни, които са направени явно обществено достояние от субекта на данните;
 • Обработката е необходима за установяването, изпълнението или защитата на правни искове или винаги, когато съдилища действат в правоприлагащо качество;
 
Предоставянето на Вашите лични данни се изисква от законови или договорни отношения, или от необходимост да влезете в договор с нас или да получите нашите услуги/продукти, поискани от вас или просто доброволно от вас. 
 
Ако не предоставите Вашите лични данни, това може да доведе до неудобства за вас, тоест може да не получите определени продукти или да се възползвате от определени услуги. Но ако не е уточнено друго, ако не предоставите Вашите лични данни, това няма да има правни последствия за вас.

4. Какви права имате и как можете да отстоявате Вашите права?

Ако сте декларирали Вашето съгласие относно определено събиране, обработване и използване на Вашите лични данни, можете да отмените това съгласие по всяко време с ефект в бъдещето. Още повече, можете да възразите срещу използването на Вашите лични данни за целите на маркетинг, без да понесете никакви разходи освен разходите на трансфер в съответствие с основните тарифи.
 
В съответствие с приложимия закон за защита на данните вие имате правото: (а) да поискате достъп до Вашите лични данни, (б) да поискате поправка във Вашите лични данни, (в) да поискате изтриване на Вашите лични данни, (г) да поискате ограничение на обработката на Вашите лични данни, (д) да поискате пренос на Вашите лични данни, (е) да възразите на обработката на Вашите лични данни (включително възражение относно профилиране) и (ж) да възразите на вземането на автоматично решение (включително профилиране). 
 
За да упражните Вашите права, моля свържете се с нас, както е указано в раздел 7 (Връзка с нас) по-долу.
 
В случай на оплаквания вие също имате правото да направите оплакване към компетентен надзорен орган за защита на данните.

5. Бисквитки и други проследяващи технологии

Този уебсайт или приложение използва бисквитки. За повече информация, моля посетете нашата Политика за бисквитките.

6. Колко дълго пазим Вашите лични данни?

Вашите лични данни ще бъдат задържани толкова дълго, колкото е необходимо, за да ви доставим поисканите услуги и продукти. Когато нашите отношения приключат, ние или ще изтрием Вашите лични данни или ще ги анонимизираме, освен ако не са приложими изисквания за задължително запазване (като например за данъчни цели). Ние можем да задържим Вашите данни за контакт и интерес към нашите продукти или услуги за дълго време, ако Essity има право да ви изпраща маркетинг материали. Също така, може да се изисква от приложимия закон да запазва част от Вашите лични данни за период от 10 години след съответната данъчна година. Ние също така можем да задържим Вашите лични данни след прекратяването на договорните отношения, ако Вашите лични данни са необходими за спазването на други приложими закони или ако имаме нужда от Вашите лични данни, за да установим, упражним или защитим правен иск, само дотолкова, доколкото са ни необходими. До колкото е възможно, ще ограничим обработката на Вашите лични данни за такива ограничени цели след прекратяването на договорните отношения.

7. Свържете се с нас

Ако имате притеснения или въпроси относно тази Политика за поверителност, моля свържете се с нас:
 

Essity Hygiene and Health AB
Box 200
101 23 Stockholm

info@essity.com