Въглероден отпечатък: защо това е важно за TENA и за вас

Нека да видим какво знаем. Знаем, че планетата се затопля поради парниковите газове, които ние, хората, отделяме в атмосферата. Знаем, че трябва да намалим бързо и драстично тези емисии, за да избегнем най-лошите последици от изменението на климата. И знаем, че мащабът на това предизвикателство ще изисква безпрецедентно сътрудничество между всички части на обществото. 

Боси крака на група хора в кръг на пясъчен плаж
Всички ние трябва да поемем отговорност за собствените си емисии. В TENA приветстваме това предизвикателство. Но за да бъдете част от решението, помага да знаете доколко сте част от проблема. И има много повече проблеми, а не само бензинът в автомобилите ни и енергията в магазините ни. 
 
Оттук идва идеята за въглероден отпечатък. Нашите въглеродни емисии оставят отпечатък върху планетата точно както кракът оставя отпечатък върху земята. Това е удобен начин за измерване на общото въздействие, което човек, продукт или организация оказват върху климата. 
Работник в завод на TENA затваря пакет

Какво включваме и какъв е смисълът на всичко това

По принцип вашият въглероден отпечатък е мярка за целия въглероден диоксид (CO2) и други емисии на парникови газове, причинени от вашите дейности през цялата година. Да, това са емисиите от всички пътувания, които сте предприели, и цялата електроенергия, която сте използвали. Но също така и емисиите при производството на всички продукти, които сте консумирали, и на всички закупени от вас услуги. 
 
Това се отнася и за нашите продукти. Жизненият цикъл на продукт на TENA започва с извличане на природни ресурси и производство на суровини. След това събираме всички материали на етапа на производство. После продуктът се транспортира до потребителя и накрая, след като е изпълнил своето предназначение, потребителят го изхвърля. Всеки етап включва използване на енергия, транспорт и управление на отпадъците. Така че, за да получим истинския въглероден отпечатък на нашите продукти, трябва да вземем предвид всички тези етапи.
Стъпки в пясъка на плаж, близо до морето

Какво означава това за всеки от нас и защо от TENA вярваме в това

Във Великобритания въглеродният отпечатък средно на човек през 2017 г. е 7,7 тона1. Това означава, че през тази година един човек заради своите дейности е бил отговорен за еквивалента на 7,7 тона въглеродни емисии. Същото важи и за TENA. Наша е отговорността за емисиите на всеки етап от жизнения цикъл на нашите продукти.
 
Фокусът върху намаляването на нашия въглероден отпечатък е честният път напред, а за TENA това е най-важното. Всъщност ние считаме това за възможност. Като разглеждаме емисиите във всеки аспект от нашата дейност и на всеки етап от жизнения цикъл на нашите продукти, умножаваме стъпките, които можем да предприемем. И това са всички тези малки стъпки, които ще ни доведат до там, където трябва да отидем.
 
 
 
1) Евростат, Емисии на парникови газове на глава от населението. Извлечено от https://ec.europa.eu/eurostat/
Снимка на дисплея на стара ска̀ла

"Чакайте, мислех, че CO2 е газ. Как може един газ да има тегло?"

Всъщност цялата материя има тегло. Балонът с хелий не е безтегловен. Той се носи във въздуха, защото тежи по-малко от него, точно както плаваща пръчка тежи по-малко от водата около нея. Всъщност през цялото време над главите ни има огромна атмосферна тежест. Просто не я забелязваме, така както дълбоководна риба не забелязва тежестта на океана над главата си. 
 
За да изобразим един тон чист CO2 в газообразната му форма2, представете си топка, която е широка и висока 10 метра. Сега си представете 7 или 8 такива топки и ще бъдете близо до количеството, отделяно от средния британец всяка година. Това се разбива до около 21 килограма на ден или достатъчно, за да напълни топка с ширина 2,8 метра.
 
 
 
2) при стайна температура
Двама души тичат по писта с пътека от зелени стъпки над изображението

Има много за правене, но можем да го направим заедно

За да избегнем най-лошите последици от изменението на климата, трябва да намалим годишния въглероден отпечатък на всеки човек на Земята до по-малко от 2 тона до 2050 г.3. Това е по-малко от 5,5 килограма на ден за всеки човек. Разбира се, това представлява по-голямо предизвикателство за някои страни, отколкото за други, тъй като днес не всички страни имат еднакъв въглероден отпечатък. Но е ясно, че всички трябва да направим промени.
 
Ясно е също, че ние заедно сме част от това, дори когато става дума за нашия въглероден отпечатък. Когато използвате продукт на TENA, тази част от вашия отпечатък става и наша отговорност. Така че, когато се справяме по-добре, и вие се справяте по-добре. 
 
Така ще стигнем до там. Като намаляваме собствения си отпечатък и вашия, стъпка по стъпка.
 
 
 
3) Шведска агенция за опазване на околната среда, „Как мога да намаля своя въглероден отпечатък“. Извлечено от https://www.naturvardsverket.se/en/topics/climate-transition/omraden/klimatet-och-konsumtionen/how-can-i-reduce-my-carbon-footprint/
Зеленчуци, отчасти показващи се от пазарска мрежа, върху маса от бял мрамор

Всички трябва да направим промени. А някои от нас трябва да направят повече.

Необходими са реални промени в начина на живот и моделите на потребление4 и има ефективни мерки, които можем да предприемем като хора, за да намалим въглеродния си отпечатък. Те включват съкращаване на пътуванията с автомобили, движещи се с изкопаеми горива, използване на жизнените пространства по по-интелигентни начини, преминаване към възобновяема електроенергия, заместване на млечните продукти и червеното месо, когато е възможно, и избор на по-устойчиви продукти. 
 
В същото време някои от нас трябва да носят по-голяма отговорност. Правителствата, институциите и компаниите като нашата трябва да поемат голямата тежест. В TENA смятаме, че има основателни причини за надежда. За 30 години може да се случи много, ако се сплотим. 
 
 
 
4) Според доклада на IPCC за 2014 г.
Пакет подложки при инконтиненция на TENA Lady Slim Mini на син фон с пътека от зелени стъпки от дясната страна

Размерът на въглеродния отпечатък на продуктите ни днес

От 2008 г. насам предприемаме стъпки, за да намалим наполовина въглеродния си отпечатък до 2030 г. И засега не изоставаме от графика. За да направим напредъка си възможно най-прозрачен, публикуваме въглеродния отпечатък на продуктите на TENA в така наречените декларации за екологични продукти (EPD). Това са независими проверки, които показват екологична информация за даден продукт въз основа на пълния му жизнен цикъл.