Условия за ползване

Споменаването по-долу на „Essity“, „нас“ или „ние“ се отнася до Essity AB Essity (publ) като доставчик на този уебсайт („Уебсайтът“), освен ако не следва, че определен Уебсайт или други услуги споменават друга организация, при който случай „Essity“ ще се отнася за такава организация. Тези Условия за ползване се прилагат по отношение на Уебсайтове и други услуги, които се отнасят до тези Условия за ползване.
 
За целите на предоставянето на своя Уебсайт и тези Условия за ползване, Essity ще се придържа към шведските закони. Но тъй като Essity включва организации от цял свят, моля да имате предвид, че ако друга компания е обявена като доставчик на определен Уебсайт или услуга, националните закони на държавата, в която е установена такава организация, може да посочват различни или допълнителни правила. В такъв случай националните приложими закони ще се прилагат и ще се спазват от такива организации до необходимата степен.

Правно изявление
Материалите на този Уебсайт са предоставени от Essity като услуга на клиентите ни и може да се използват единствено за информационни цели. Отделни копия могат да бъдат изтеглени в съответстВие с условията по-долу.
С изтеглянето на какъвто и да е материал от този Уебсайт, Вие се съгласявате с тези условия. Ако не сте съгласни с тях, не използвайте Уебсайта и не изтегляйте какъвто и да е материал от него.
 
Информация за запазена марка
Всички имена, логота и запазени марки са собственост на  Essity, на нейните филиали, свързани дружества или лицензодател, или партньори в съвместни предприятия. Търговските марки на Essity и имена на бранда могат да се използват само така, както е описано в тези Условия за ползване или с предварително писмено разрешение от Essity.
 
Всякаква употреба на търговските марки на Essity при рекламата и промоцията на продуктите на Essity изисква подходящо признаване.

Ограничена употреба/Лиценз за единично копие
Всяко съдържание, включено на този Уебсайт, като текст, графики, логота, иконки на бутони, образи, аудио клипове и софтуер, е собственост на Essity или на доставчиците на съдържание и е защитено от шведски и международни закони за авторско право. Неоторизирана употреба или разпространение на всякакви материали на този Уебсайт може да наруши авторско право, търговска марка и/или други закони и подлежи на административни и наказателни санкции.
 
Този Уебсайт или която и да е част от този Уебсайт не може да бъде пресъздавана, дублирана, копирана, продавана, препродавана или експлоатирана за каквито и да било комерсиални цели, които не са изрично позволени от Essity в писмен вид. Вие можете да изтеглите едно копие от информацията, която се намира на Уебсайтовете на Essity на един компютър за Ваши лични, без рекламни и неформални цели.
 
Не можете да променяте, използвате или прехвърляте информацията за никакви рекламни цели, нито можете да премахвате каквито и да е авторски права или други известия за собственост от информацията. Вие се съгласявате, че сте отговорни за предотвратяването на каквото и да е неоторизирано копиране на материалите и че ще подсигурите, че всички служители и страни по договор (ако е приложимо) на Вашата организация се придържат към тези ограничения.
 
Вие носите отговорност за спазването на всички приложими закони за авторско право. Ние Ви позволяваме да правите копия на този Уебсайт като необходими и случайни действия по време на разглеждането му; и можете да принтирате копие на част от Уебсайта, колкото е разумно необходима за Вашата лична употреба. Всякаква друга употреба е строго забранена. Не може да рамкирате този Уебсайт, нито да го свързвате с друга страница, освен началната страница, без нашето предварително писмено разрешение. Essity не дава никакво изрично или предполагаемо право на Васпо отношение на каквито и да било патенти, авторски права, търговски марки или информация, която е търговска тайна.

Отказване от гаранции
Информацията, която се съдържа тук, се предоставя така, както е, без никакви изрични или предполагаеми гаранции от каквото и да е естество, включително гаранции за продаваемост, ненарушаване на интелектуална собственост или годност за каквато и да е конкретна цел. В случай че Essity е свързана с уеб страницата на трета страна, такава връзка е само за удобството на потребители и Essity не носи отговорност за съдържанието или точността на информацията, която се съдържа в такава страница.
 
Essity в никакъв случай няма да носи отговорност за каквито и да е щети, включително и без ограничение, щети за загуба на печалба, прекъсване на бизнес или загуба на информация, които възникват от употребата или неспособност да се използва информацията, дори и ако Essity е получила известие за възможността за такива щети.
 
Essity не гарантира точността или пълнотата на информацията, текста, графики, линкове или други елементи, които могат да се съдържат в тази информация. Essity може да прави промени на това съдържание или на продуктите, описани тук, по всяко време без предупреждение. Essity не поема ангажимент да актуализира информацията или други материали, качени на този Уебсайт.

Потребителски публикации
Всеки материал, информация или друга комуникация, която ни изпращате или публикувате на този Уебсайт, ще се счита за неповерителна, неизключителна и без необходимост за заплащане на хонорари, неотменима и неподлежаща на патент („Комуникации“). Essity няма да има задължения по отношение на Комуникациите.
Essity ще има правото да разкрива, копира, разпространява, инкорпорира и/или използва по друг начин всякакви Комуникации, заедно с всички данни, образи, звуци, текстови съобщения или други неща, които са внедрени в тях, за всякакви или всички комерсиални и некомерсиални цели.
 
Ако предадете лични данни към този Уебсайт или по друг начин към Essity, Вие съответно се съгласявате на употребата на тези данни от Essity за целите на оценка на Вашата информация и с цел пласиране продуктите и услугите на Essity, включително на правото на прехвърляне на данни към трети страни и публикуване на Вашите лични данни в интернет. Essity ще носи отговорност в съответстВие с шведските закони за такава обработка на лични данни и Вие можете да се свържете с Essity в случай на неправилни данни или други проблеми, свързани с личните данни.
 
Не може да публикувате никакви Комуникации, които могат да бъдат сметнати за обидни или нарушаващи поверителността на други хора или които могат да се сметнат за комерсиален маркетинг или които са по някаква причина незаконни или неподходящи. Essity ще изтрие такива комуникации, когато разберем за тях и ние си запазваме правото да Ви изключим като потребител от нашия Уебсайт или услуги.
 
За използването на услуги на трети страни, като Фейсбук, може да се прилагат също и условията на трети страни. Например, Фейсбук прилага неговата „Декларация за права и отговорности“ към всички потребители и посетители на Фейсбук и ние препоръчваме да прочетете тези условия, преди да използвате каквито и да е услуги на тези трети страни.

Други
Essity може да редактира тези Условия за ползване по всяко време, когато обновява публикацията си. Essity си запазва само по свое усмотрение правото да: (1) промени това Правно изявление; (2) да следи и да премахва публикации; и/или (3) да прекъсне наличността на Уебсайта, по всяко време и без предизвестие.
 
Ако която и да е клауза, условие или разпоредба в това Правно изявление се окаже незаконна, невалидна или недействителна или по каквато и да е причина невъзможна за прилагане, валидността и приложимостта на останалите термини, условия и разпоредби няма по никакъв начин да бъде повлияна или нарушена поради това.

Приемане на Условията за ползване
Като приемате Условията за ползване, както и като посещавате и използвате Уебсайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки.  Вие също се съгласявате с нашата употреба на бисквитки чрез настройките, които сте задали във Вашия уеб браузър.

Потребителски публикации
Essity може да Ви позволи да публикувате информация, коментари или други материали на нашия Уебсайт, социални мрежи или други онлайн услуги. Това се прави с цел да се улесни потока на информация относно Essity и нашите продукти. Моля да имате предвид условията за такива потребителски публикации, изложени в Правното изявление (вижте по-горе).
 

Essity Hygiene and Health AB
Box 200
101 23 Stockholm

info@essity.com