Ставаме по-добри: нашият глобален стандарт за доставчици

Нашият глобален стандарт за доставчици е задължителен за всички наши доставчици и включва минималното изискване, регулиращо качеството, безопасността на продуктите и въздействието върху околната среда. Доставчиците също са длъжни да споделят данни за риска чрез нашата база данни за етични доставчици, преди да извършим одит, за да проверим тяхното съответствие.