Оценки на жизнения цикъл: намаляване на въглеродния отпечатък на всичко, което правим

Оценката на жизнения цикъл (LCA) е единственият проверен инструмент за измерване на общото въздействие на жизнения цикъл на продукта върху околната среда. Интегрирайки LCA в иновационната си работа, можем да намалим до минимум отпадъците в нашите продукти, като започнем от дизайна и снабдяването с материали, до транспортиране, производство, употреба и изхвърляне.